Rozloučení s předškoláky proběhne 28. 6. od 14,00 na OÚ. 

__________________________________________________________________

 

Nezapomeňte si odnést veškeré věci ze šaten + pyžama.

______________________________________________________________________

 

______________INFORMACE____________

Protože 25. 5. 2018 vstoupí v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR 

nebudeme moci nadále na facebookových stránkách zveřejňovat 

fotografie dětí z oslav, výletů a akcí MŠ. 

 

Děkujeme za pochopení.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

!!!!! DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ !!!!!
 

        POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) vydanou pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností od 1.9.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé od 1.9. 2017.

 

Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 1. 9. 2017 pěti let.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do12:00. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.

 

Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte ve školce a to bud ústně, telefonicky nebo emailem. Při opakovaném zanedbání bude vyžadováno doložení důvodu nepřítomnosti (lékařské potvrzení) nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. V době prázdnin postačí pouhé oznámení nepřítomnosti.

 

Úplata za předškolní vzdělávání a školné

Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

 

Podrobnější info:

www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

 
 
 
 
 
 
PROVOZNÍ DOBA 

MŠ BRAŇANY

 
6,30 - 16,00
 
 
 

 

Doba přivádění dětí do MŠ: 6,30 - 8,00

Doba vyzvedávání: 12,00 - 12,30 (dopoledne)

                             15,00 - 16,00 (odpoledne)

 

 

 

 

Každé oddělení má svou mailovou adresu, která slouží ke vzájemné komunikaci mezi rodiči a učiteli :-)
 
smíšené oddělení: msbranany1@seznam.cz
předškolní oddělení: msbranany2@seznam.cz