Vážení rodiče,

další fotografování dětí bude probíhat ve čtvrtek 14. 6.

 

- Samostatné fotky

- Skupinky

- Společná fotografie

 

!! Prosím, do MŠ přiveďte děti oblečené na fotografování !!

_______________________________________________________________________

 

14. 6. od 16,00 se v prostorách auly koná třídní schůzka Mateřské školy Braňany

Rádi uvidíme i rodiče dětí, které jsou nově přijaté k předškolnímu vzdělávání. 

Třídní schůzka se netýká 

rodičů dětí, které nastupují v září do 1. tříd.  

_________________________________________________________________________________________________________________

 

INFO: nezapomínejte dávat dětem do MŠ čepici a pití!!! V teplém počasí býváme venku i více jak dvě hodiny. 
 
22. 6. 2018  Celodenní výlet do Německa
Na výlet do Německa vybíráme 4eura. Vyjet mohou pouze děti, které budou mít platný pas nebo občanský průkaz. Jedná se o celodenní výlet, proto prosím zvažte, zda dítě výlet zvládne. S sebou bude potřeba svačina a dostatek pití. Návrat proběhne mezi 15,00 a 15,30. Děti bude možné vyzvedávat u autobusu (na točně) nebo v MŠ do 16,00.
 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

______________INFORMACE____________

Protože 25. 5. 2018 vstoupí v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR 

nebudeme moci nadále na facebookových stránkách zveřejňovat 

fotografie dětí z oslav, výletů a akcí MŠ. 

 

Děkujeme za pochopení.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Vážení rodiče, děti z mateřské školy se budou fotografovat samostatně - 

- chceme, aby fotografie stály za to :-)

Termín včas zveřejníme.

 

________________________________________________________________________

 

 

Vážení rodiče,

v rámci projektu

TANDEM Nachberwelten proběhne v naší mateřské škole několik

výchovně-vzdělávacích činností s výukou německého jazyka.

Jedna z těchto hodin bude ukázková.

 

Věkově mladší děti: 15. 3., 12. 4., 24. 5.

Věkově starší děti: 22. 3., 19. 4., 31. 5.

Tučně je vyznačena ukázková hodina, která bude probíhat v dopoledních hodinách.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Vážení rodiče,
 
Vyhlašujeme STOP STAV na veškeré hygienické potřeby, 
 
které nosíte do MŠ.
 
 
Děkujeme za sponzorský dar 
 
od pana Matušíka :-)
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

!!!!! DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ !!!!!
 

        POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) vydanou pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností od 1.9.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé od 1.9. 2017.

 

Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 1. 9. 2017 pěti let.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do12:00. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.

 

Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte ve školce a to bud ústně, telefonicky nebo emailem. Při opakovaném zanedbání bude vyžadováno doložení důvodu nepřítomnosti (lékařské potvrzení) nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. V době prázdnin postačí pouhé oznámení nepřítomnosti.

 

Úplata za předškolní vzdělávání a školné

Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

 

Podrobnější info:

www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

 
 
 
 
 
 
PROVOZNÍ DOBA 

MŠ BRAŇANY

 
6,30 - 16,00
 
 
 

 

Doba přivádění dětí do MŠ: 6,30 - 8,00

Doba vyzvedávání: 12,00 - 12,30 (dopoledne)

                             15,00 - 16,00 (odpoledne)

 

 

 

 

Každé oddělení má svou mailovou adresu, která slouží ke vzájemné komunikaci mezi rodiči a učiteli :-)
 
smíšené oddělení: msbranany1@seznam.cz
předškolní oddělení: msbranany2@seznam.cz