Naše škola je součástí malé severočeské obce Braňany, která se nalézá pod Krušnými horami. Leží nedaleko okresního města Mostu. Obec je lemována vrchy: Bořeň, Kaňkov, Hněvín, Zlatnickým vrchem, Želenickým, Červeným a na severu již zmiňovanými Krušnými horami.

    Z areálu školy máme blízko do lesa, na louky a pole, k zahradám. Děti mají možnost vidět a vnímat přírodu ve všech ročních obdobích. Mají více příležitostí setkávat se se zvířaty, poznávat základní druhy stromů, keřů, květin, trav a dalších rostlin. Na jaře se tu vždy přemnoží pampelišky a ty nás inspirovaly k názvu naší školky. Mateřská škola PAMPELIŠKA

    Okolí tvoří nejen příroda, ale také sídliště, rodinné domy, místní málo frekventované komunikace, fotbalvé hřiště, dvě nová dětská hřiště, firma Siad, Selský dvůr, knihovna, hasičárna, obchody, kadeřnictví, pošta, zdravotní střediska.  Rovněž znovuotevřený povrchový důl. Na okraji obce se staví nové rodinné domy. Nedaleko máme malé letiště a vodní plochy - v létě ke koupání, v zimě k bruslení. Blízké vesnice Želenice, Kaňkov využíváme jako cíle delších výletů. V Želenicích je cílem výletů kamenolom a železniční trať. Na Kaňkov vede pěkná cesta lesem a je zde opravená kaplička. 

    Naše okolí nám poskytuje ideální možnosti, jak poznávat svět kolem nás.

 
Naše mateřská škola se účastní těchto projektů: 

 

Mensa NTC Learning: zaměření na zvyšování intelektuálních schopností všech dětí bez rozdílu a rozpoznání schopností dětí výjimečně nadaných.

Čtení do ouška : zaměření na předčtenářskou gramotnost ve spolupráci se ZŠ.

Připravujeme se na školu: pravidelné odpolední bloky pro předškoláky, zaměřené na logopedii, jazykové cítění s předčtenářskou dílnou, matematické představy podle prof. Hejného a hru na flétnu.

Sběrové dny: Enviromentální výchova, třídění odpadů, vnímání prostředí kde žijeme.

Vánoční těšení: projekt podporující adventní zvyky a zakončený vánočními dílnami.